بهداشت و سلامت

قیمت زنی داروخانه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
رژیم غذایی در بیماری ها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اموزش تجهیزات دوره های پزشکی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آشنایی با حجامت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آشنایی با بادکش درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
بانک اطلاعات خواص گیاهان دارویی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
راهنمای جامع تغذیه مادران باردار
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :0

خرید دوره
250,000 تومان
لمینت شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
فرهنگ لغت بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آناتومی بدن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
اختالات پزشکی در چاقی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اصول و شیوه ی عطرسازی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
فیزیولوژی اعصاب
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
150,000 تومان
تزریقات و پانسمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
راهنمای تغذیه و رژیم درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
قوانین بهداشت حرفه ای
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تکنولوژی درمانی نوروفیدبک
نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
دستیار دندان پزشک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
تکنسین داروخانه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
زالو درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
دوره آموزش آنلاین ماساژ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش تئوری ماساژ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
280,000 تومان
آشنایی با داروهای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تغذیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اسانس شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
امدادگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
احیا و نجات
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مبانی کمک های اولیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
گیاهان دارویی - مرزنجوش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
سنگ درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آروماتراپی (رایحه درمانی)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
آناتومی مو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان