مدیریت دانش

مدیریت دانش

§ مدیریت دانش  - معرفی
عوامل نامعلومی که باعث رشد و افزایش ارزش کالا و خدمات می شوند مبتنی بردانش میباشند.
دانش برخلاف محصولات جدید و کارایی ، می تواند موجب مزیت پایدار باشد .
بر خلاف سرمایه های مادی ، ارزش سرمایه ای دانش با استفاده ای که از آن می شود افزایش می یابد
فناوری اطلاعات وسیله ای برای کسب و تبادل دانش است

بزودی دیگر شرکتها نمی توانند انتظار داشته باشند که تولیدات و خدمات که قبلا باعث موفقیت آنها شده بود در آینده نیز زمینه ساز ادامه حیات آنها گردد .

شرکتها بطور روزافزون  برپایه دانسته های خود از یکدیگر فاصله می گیرند
جستجوگری دانش بخش مهم فعالیت مدیران را تشکیل میدهد و حدود 20 درصد کار مدیران صرف جستجو برای کسب دانش و پاسخ به درخواست آن می شود .
مدیران 3/2 دانش خود را از طریق تلفن و گفتگوی رودررو بدست آورده و تنها 3/1 را با مراجعه به اسناد و مدارک بدست می آورند .
مدیران به بصیرت بیش از اطلاعات نیاز دارند

§دلایل طرح مدیریت دانش :

- رقابت جهانی

- نهضت کیفیت خواهی – ناکارآیی مفاهیم مدیریتی عرضه شده برای جلب مشتری

- نهضت کوچک سازی سازمانها

- ناتوانی اطلاعات در ایجاد رفتار،عقاید ، هم افزایی های خلاق و فرآیندهای نوین

- نیاز به مدیریت ارزش افزوده اطلاعات و دانش در شرکتها

- تاثیر دانش آفرینی در توان پایایی سازمانها

- تاثیر مستقیم در تصمیم گیریهای سازمانی

§خواص دانش :
§

- ایجاد قابلیت قضاوت 

- عملی تر بودن در مقایسه با اطلاعات و داده

- ایجاد سرعت عمل بدلیل ایجاد دسترسی سریع به تخصص موردنیاز 

- سازماندهی شده براساس باورها و ارزشها

- ایجاد مزیت رقابتی پایدار

- ایجاد همگرایی در تولید ، خدمات و افکار

- بعنوان دارایی سازمان ، با روند افزایشی بدلیل استفاده شدن از آن

- تاثیر در اقتصاد متغیر سازمانی

- نهفته در اذهان وغیرقابل بیان بطور جزیی یا کلی

- شامل مفاهیم قالبمند و آشکار

§راهبردهای انتقال دانش  :
- انتقال خلق الساعه دانش : عامل کسب موفقیت برای سازمان ، علاوه بر انتقال ساختمند شامل راهبردهای انتقال خلق الساعه نیز می باشد
-  تاکید برروی نقش مسیولان و ماموران ویژه در تحقیقات و آموزش ، و ایجاد انگیزه  در آنان
- استفاده از IT
- انتقال افراد صاحب دانش از مرکزی به مرکز دیگر
-ایجاد امکان جذب دانش  به این افراد و شرکت در خلق دانشی نو
- ایجاد فرصت کافی به این افراد برای انتقال دانش از راههای ممکن
-ایجاد اعتماد چند جانبه ، وجوه و زبان و فرهنگ  مشترک
- شناسایی ارزشهای ارتباطات الکترونیکی و رودررو
- سازگاری روش انتقال با فرهنگ سازمان

-نمایشگاههای دانش و عرصه های آزاد مبادلات
-- تسهیل دسترسی های تصادفی
- دانش مشهود با مکتوب نمودن و پایگاههای اطلاعاتی ، و دانش نامشهود با روابط انسانی ( از ارشد )
-- نیاز به تحلیل گری
-ایجاد مجموعه ای از وظایف و مهارتها در زمینه دریافت ، توزیع و استفاده از دانش
-ایجاد شان و احترام برای افراد صاحب دانش 
- شناسایی افراد تیزهوش و کنجکاو و دانش طلب بدلیل دارا بودن توانایی خلق ، تسهیم و استفاده از دانش

- ساختار مسطح سازمانی

§کاربردهای فناوری اطلاعاتی :
§

- افزایش قابلیت دسترسی به دانش و تسریع در انتقال

- تسهیل درایجاد امکان استخراج دانش از ذهن افراد

- تسهیل درامکان مبادله اطلاعات و تجارب در داخل و خارج سازمان

- تسهیل کاربردهای دانش مبتنی بر شبکه های جهانی

- ارتباط دادن کاربردهای مبتنی بر مباحثه به لوتوس نوتز( اینترانت )

- ارتباط دادن کاربردهای مبتنی بر متن به وب و اینترنت ( ارتباط با بیرون سازمان و دست یابی به مطالب و اطلاعات گوناگون )

-تسهیل در ارتباط سامانه های مدیریت پایگاههای اطلاعاتی ، ابزار سندیاب و شبکه های ارتباطی بطور یکپارچه

ابزار فناوری اطلاعات در مدیریت دانش :

 - شبکه ، نرم افزار و سخت افزار ، سرویسهای تحت وب مانند ویدیو کنفرانس

عوامل موثر در توفیق طرح دانش :

  - فرهنگ دانش محور

  - زیربنای سازمانی و فی

  - حمایت مدیریت ارشد

  - پیوند ارزشمند صنعت و اقتصاد

  - فرایندگرایی

  - وضوح نگرش و بیان

  - ابزارهای انگیزشی مهم

  - سطوحی از ساختار دانش

  - راههای چندگانه انتقال دانش

  - ترکیب فوق العاده مهارتهای فنی ، اقتصادی و انسانی

محورهای برنامه دانش :

  - فناوری

  - کیفیت ، مهندسی مجدد ، بهترین روشها 

  - یادگیری سازمانی

  - تصمیم گیری

  - حسابداری

نانو تکنولوژی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
تکنیک های فروش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان
تحلیل رفتار متقابل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید آزمون
300,000 تومان
طراحي دانشگاهها و جزييات ريز فضاها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید آزمون
250,000 تومان