روانشناس خود کامگی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

روانشناس خود کامگی

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


"فهرست"

رغبت و تعلق اجتماعی-احساس حقارت-تناقص و راه برون شد از آن-سبک زندگی --برتری طلبی و تلاش برای مهمتری -معناداری

کمبود عنصر شادی در زندگی مردم-احتمال رسیدن به منزلت اجتماعی-تمایل به گسستن بند های زندگی روزمره-عدم تمایل در ریشه

رفتار - غایت گری-رهبری و خودکامگی-پیشروی به سوی قدرت- حاکمیت قهر و خشونت-  یابی پدیده های اجتماعی 

DBA مدیریت کسب و کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
10,000,000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتریان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
مدیریت تولید

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
ممیزی ایزو 9001 (ویرایش 2015)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان