مهارت های زندگی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:197,000 تومان

مهارت های زندگی

درباره ی دوره های آموزش A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

  استفاده از حافظه ها-مهارتهای برنامه ریزی-مهارت های برنامه ریزی در  یاد گیری -کلیه مهارت های زندگی-

شناخت تنوع مهارت های زندگی-تصمیم گیری - مهارت حل مسئله-تفکر خلاق-تفکر انتقاد-مهارت های اساسسی در زندگی مشترک-مهارت های مواجهه با

فشار.( های اجتماعی-(ترس -پرخاشگری-استرس-مقابله با خشم-افسردگی-شکست 

آموزش Excel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
الگوریتم متلب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
120,000 تومان
گردشگری - ایرانگردی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
بیوشیمی به زبان ساده

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان