آشنایی با قانون کار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:100,000 تومان
200,000 تومان
هزینه دوره : 100,000 تومان

خرید دوره

آشنایی با قانون کار

درباره ی دوره های آموزش A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

آزمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار - -تعلیق قرارداد کار -خاتمه قرارداد کار -تعریف قراردادکار و شرایط اساسی انعقاد آن

-شرایط کار زنان-کارآموز و قرارداد کارآموزی-اشتغال-اشتغال اتباغ بیگانه-تشکل های کارآموزی و کار فرمایی-مدت-مرخصی و تعطیلات

مقررات متفرقه-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعیکار مراجع اختلاف-شورایعالی کار-جرایم و مجازاتها

-

آموزش جامع زبان انگلیسی Intermediate

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
مهندسی آب و فاضلاب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
تغذیه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
آموزش دسر های ژله ای ساده

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان