آموزش سيستم دوربين مدار بسته تحت شبكه

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:300,000 تومان
هزینه دوره : 300,000 تومان

خرید دوره

آموزش سيستم دوربين مدار بسته تحت شبكه

درباره ی دوره های آموزش A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی درآ زمون مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

  بستر انتقال در شبكه ها - -قسيم بندي شبكه ها بر اساس حوزه جغرافي-توپولوژي در شبكه.--تعريف شبكه هاي كامپيوتري

  سيستم هاي ويديويي تحت شبكه. -امكان دسترسي به شبكه از راه دور-تعریف پروتکل  -اجزای شبکه -IP آدرس

.   Icms,Vss    راهنماي كاركرد با نرم افزا ر  -آشنايي با برخي خصوصيات دوربين تحت شبكه

کاربرد وسایل سمعی و بصری در روابط عمومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
توسعه سلامت و سبک زندگی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
مربی ورزشی شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
100,000 تومان
صحه گذاری روش های آزمون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان