طراح حرفه ای پانوماتیک

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

طراح حرفه ای پانوماتیک

درباره ی آموزش دوره های مجازی A2Z:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


"فهرست"

 -رگولاتر-اجزای اصلی کمپرسور اسکرو-کمپرسور پیستونی- اجزای تشکیل دهنده سیستم های پنو ماتیک

 تصویر برای شناسایی دقیق اجزا -نمایش شیر راهنده-حالت های مختلف شیر راهنده-

زراعت گیاهان دارویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
198,000 تومان
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه برنج

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
آشنایی با سیسم مدیریت کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مهارت حرکتی توپ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان