خوشنویسی با خودکار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:100,000 تومان

خوشنویسی با خودکار

در دنیای امروزی خوش خط بودن به جز هنرمند بودن ،از مهم ترین ویژگی های هر فرد محسوب می شود.این بدین دلیل است که هر فردی با خطی زیبا در بین دوستان و آشنایان دارای جایگاه ویژه ای است که این اتفاق باعث احساس غرور در آن فرد خواهد شد.


خوشنویسی با خودکار نیازمند تمرین بسیار است که بدون وجود مدرس کاربلد  که اصول و قواعد را به شما آموزش دهد نمی توان از پس آن برآمد.در اصل مسیر درست و شیوه ها را مدرس موسسه به صورت آموزش آنلاین به شما آموزش خواهد داد سپس شما به تمرین می توانید به یکی از بهترین خوشنویسان با خودکار تبدیل شوید. درباره ی آموزش خوشنویسی با خودکار:

آموزشی خوشنویسی یا خودکار  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


تعمیر لوازم خانگی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
اصول فنون مذاکره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
کشت بافت گیاهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
کاهش مدیریت هزینه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان