خوشنویسی با خودکار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

خوشنویسی با خودکار

در دنیای امروزی خوش خط بودن به جز هنرمند بودن ،از مهم ترین ویژگی های هر فرد محسوب می شود.این بدین دلیل است که هر فردی با خطی زیبا در بین دوستان و آشنایان دارای جایگاه ویژه ای است که این اتفاق باعث احساس غرور در آن فرد خواهد شد.


خوشنویسی با خودکار نیازمند تمرین بسیار است که بدون وجود مدرس کاربلد  که اصول و قواعد را به شما آموزش دهد نمی توان از پس آن برآمد.در اصل مسیر درست و شیوه ها را مدرس موسسه به صورت آموزش آنلاین به شما آموزش خواهد داد سپس شما به تمرین می توانید به یکی از بهترین خوشنویسان با خودکار تبدیل شوید. 


درباره ی آموزش خوشنویسی با خودکار:

شما می توانید بدون تلف کردن وقت و پرداخت مبالغ زیاد با ثبت نام در کلاس های مجازی موسسه A2Z  آموزش خوشنویسی با خودکار را فرا بگیرید.


پس از مطالعه دوره خوشنویسی با خودکار:

پس از آموزش خوشنویسی با خودکار ، شما خواهید توانست در صورت دلخواه در آزمون ما شرکت نمایید تا بتوانید مدرک معتبر ای دوره را اخذ نمایید.


اخذ مدرک دوره خوشنویسی با خودکار:

با کسب نمره قبولی در آزمون مدرک معتبر این دوره به شما اعطا خواهد شد.


اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تدوین فیلم و عکس با پریمیر

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان