نوکلییک آنزیم

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم za2
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

نوکلییک آنزیم

درباره ی آموزش خواص نوکلییک آنزیم:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

 آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


"فهرست"

ساختار آنزیم ها-آنزیم ها-ترجمه و سنتز پروتیین-کد ژنتیکی-سخه برداری یا رونویسی-نوسازی پروتیین -نوکلئوپروتیینها

طرز کار آنزیم ها

کایزن (بهبود مستمر)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
راهنمای جامع تغذیه مادران باردار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
تحلیل رفتار متقابل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
راهنمای تغذیه و رژیم درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان