تخیل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

تخیل

درباره ی آموزش A2Z:

آموزش این دوره در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود صرفه

جویی  نمایید.در هر لحظه ودر هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه

 در صورت قبولی در  آزمون  مدرک برای شما صادر می شود.

"فهرست"

کارکرد نیمکره سمت راست مغز  -اطالعات اولیه در مورد مغز انسان -قوه تخیل مهمترین قوه وجودی شما  -تخیل چیست

رابطه قوه ی تخیل با تمرکز  -استفاده ی منفی از قوه ی تخیل در زندگی  -ویژگی بارز انسان های موفق چیه-کارکرد نیمکره سمت چپ مغز

بدمینتون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Intermediate

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
تولید انواع نان و محصولات آردی سنتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
پرورش پرندگان زینتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان