فراموش شده های معنوی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:250,000 تومان
هزینه دوره : 250,000 تومان

خرید دوره

فراموش شده های معنوی

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود.


"فهرست"

دوره گذار چیست و چقد طول میکشد-سه مسیر رشدی که در زندگی تجربه میکنیم-حلقه مفقود موفقیت-چرا بخشش های ما منجر به ورود ٍروت به زندگی ما نمیشود-مهم ترین خصلت موفقیت افراد ثروتمند-ستفاده از نعمت موفغقیت-همسایه دیوار به دیوار کفر-دوره گذاری معنوی-


کلیات تحول در نظام اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 45001

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
اصول و مبانی ایروبیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان