انواع سیستم های حمل و نقل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مجازی
شهریه دوره:250,000 تومان

انواع سیستم های حمل و نقل

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

درباره دوره

مهندسی ترافیک به صورتهای دیگر نیز تعریف شده است به عنوان مثال میتوان گفت که مهندسی ترافیک علم اندازه گیری سفر . شامل مطالعه قوانین اساسی تولید و جریان ترافیک و به کارگیری این دانش در موارد حرفه ای برنامه ریزی . طراحی و عملکرد سیستم های ترافیکی  به منظور تامین حرکت ایمن و مفید افراد و کالاهاست.

اهداف دوره

حمل و نقل-تاریخچه حمل و نقل-دسته بندی سیستم حمل و نقل-تقسیم بندی سیستم حمل و نقل زمینی-تراموا-قطاز سبک شهری

حمل و نقل و اثرات آن-سفر-کاربری زمین-تاریخچه حمل و نقل-

GLP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
تزریقات و پانسمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک

خرید دوره
300,000 تومان
مقدمه فیزیولوژی انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
بیداری چشم سوم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان