اصول برنامه ریزی آموزشی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z2
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

اصول برنامه ریزی آموزشی

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

اهداف محتوا

اصول برنامه ریزی آموزش و پر.رش - اصول مقدماتی-اصول متمم برنامه آموزشی-اصول همکار ی و مشارکت-اصل استمرار و ارزیابی-اصل ضمانت اجرایی


منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان دادگستری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش 3D MAX

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان