مدیریت استرس

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z(2)
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

مدیریت استرس

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

درباره دوره

امروزه بشر به صورت مداوم با تغییر شرایط و موقعیت هاي مختلف روبرو می شود و استرس بخش جدا نشدنی هر تغییري است. آمارها نشان می دهند


43 %آدم ها عوارض ناشی از استرس را تجربه می کنند
90-%75 %از مراجعه هاي به پزشک به دلیل عوارض ناشی از استرس است

"فهرست"


تأثير عاملهاي متغير فردي در استرس شغلي-تعريف استرس شغلي-نشانه هاي استرس شغلي- الگوي رفتاري نوع الف-   الگوي احساس كنترل- عاملهاي استرس شغلي در محيط كار- ويژگيهاي نقش- اقدام هاي فردي-مراقبت دايمي در براي عاملهاي استرس و نشانه هاي آن-شيوه هاي مداخله در محيط كار-نرم افزار Arc Gis

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
اصول فنون مذاکره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
پکیج جامع مدیریت کاهش هزینه های عمومی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
450,000 تومان
Bench Marking

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان