ممیزی ایزو 9001 (ویرایش 2015)

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس عرفانی
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:400,000 تومان
800,000 تومان
هزینه دوره : 400,000 تومان

خرید دوره

ممیزی ایزو 9001 (ویرایش 2015)

تکنولوژی درمانی نوروفیدبک

نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
مقدمه فیزیولوژی انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
ممیزی ایزو 9001 (ویرایش 2015)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
پرورش و تولید گیاهان علوفه ای

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان