MBTI شخصیت شناسی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهی نامه شرکت در دوره
شهریه دوره:400,000 تومان

MBTI شخصیت شناسی

هدف از این آموزش

حتماً شما هم کسانی را دیده‌اید که به محض آشنایی سطحی با اصطلاحاتی مانند درونگرا، برونگرا، آرکتایپ، تیپ شخصیتی، شخصیت شناسی MBTI و مانند این‌ها، هر روز و هر لحظه در پی تحلیل شخصیت دیگران هستند و چه بسا با اتکا به دانسته‌های سطحی خود، قاطعیت بیشتری در قضاوت‌های خود به‌خرج دهند

شخصیت شناسی و شناخت صفات شخصیتی از سرفصل‌های مهم آموزشی محسوب می‌شوند

هدف از یادگیری شخصیت شناسی، درک بهتر تفاوت‌های فردی انسان‌هاست. هر چه این هدف برایتان مهم‌تر و ارزشمندتر باشد، نیاز دارید که وقت بیشتری را به مطالعه‌ی درس‌های شخصیت شناسی اختصاص دهید و دشواری مطالعه‌ و یادگیری درس‌های عمیق‌تر و جدی‌تر را نیز به جان بخرید

حتی مروری گذرا به درس‌های دوره MBA و اساساً هر نوع دوره آموزش مدیریتی نشان می‌دهد که به سختی می‌توان مباحث رفتارشناسی و شخصیت شناسی را از آموزش‌های مدیریتی تفکیک کرد

از جمله درس‌ها و بحث‌های مدیریتی که عمیقاً با بحث شخصیت شناسی گره خورده‌اند می‌توان به مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، اصول و فنون مذاکره، مهارت ارتباطی و مهارت فروش اشاره کرد.

اما در سایر زمینه‌های مدیریتی هم دانش شخصیت شناسی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است

مقدمه

تحلیل تیپ های شخصیت

انواع تیپ شخصیتی

نقاط ضعف تیپ های شخصیت

نقاط قوت تیپ های شخصیت

شغل مناسب تیپ های شخصیت

پیشنهادات برای توسعه فردی

چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

چگونه موفقیت خود را اقزایش دهید؟

جمع بندی


مفید برای رشته های:

روانشناسی

علوم تربیتی

علوم اجتماعی

مدیریت

عموم مردم

ویژه استخدام
دانش فنی مکانیک خودرو تخصصی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
آناتومی بدن

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش زبان فارسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
فرهنگ سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان