مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:180,000 تومان

مهارتهای ارتباطی با مافوق

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

درباره دوره

آن جایی که ارتباط با مقام مافوق در زمان بروز مشکلات است که چالش برانگیز می شود و مدیریت این نوع روابط در حالت عادی چندان پیچیده نیست، در اینجا به بیان

رفتارهای موثر و سازنده ای که یک مدیر در زمان مشکلات می تواند از خود بروز دهد می پردازیم

مهمترین نکته در رویارویی با مشکلات این است که باید سعی کنیم تا حد ممکن خودمان حلشان کرده و تنها زمانی آن ها را با رئیسمان در میان بگذاریم که واقعا لازم است

در این حالت هم اگر به او رجوع می کنیم، باید پیشنهادی به عنوان راه حل در دست داشته باشیم

"فهرست"

سطوح مدیریت-اصول .نقش ها و وظایف مدیران-روش های انگیزه در مدیران مافوق-روش های تعامل در ارتباط مافوق-روش های ایجاد و بسط مشارکت دو سویه

مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
آثار قدرت بخشش در زندگی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
150,000 تومان
استرس شغلی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
190,000 تومان
هوش تجاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
کاشت مو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان