مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:178,000 تومان

مدیریت عملکرد منابع انسانی

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

درباره دوره

این دوره به آموزش فرآیند کار با افراد به گونه ای که فرد و یا سازمان بتوانند به توانمندی دست یابند می پردازد.مدیریت منابع انسانی داریا تفاوت هایی با مدریت امور کارکنان است. از

تفاوت هایی که مدیریت منابع انسانی با مدیریت امور کارکنان دارد این است که با حفظ مسائلی که مرتبط به مدیریت امور کارکنان استروش ها و رویکرد های جدید تری را مطرح می

نماید.این نوع مدیریت تمامی اقدامات و طرز فکر ها و رفتار های افراد را در بر میگیرد.چنین فرآیندی می تواند نحوه ی عملکرد و بازدهی نیروی انسانی را افزایش دهد و در مقابل باعث

افزایش رضایت کارکنان شود.

هدف از این دوره آموزش های لازم برای شکل گیری متخصصان مور نیاز نهاد ها و سازمان ها و همچنین یادگیری انواع روش های علمی در زمینه ی مدیریت می باشد.

"فهرست"

چالش های مدیریت استراتژیک-روش ارزیابی عملکرد متوازن-اهمیت منابع انسانی-مراحل ارزیابی عملکرد
مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
HSE من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
اموزش اطفائ حریق با کپسول آتش نشانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
هشت گام تا رسیدن به آرامش درون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ایمنی در مقابل زلزله

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان