مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:178,000 تومان

مدیریت عملکرد منابع انسانی

این دوره به آموزش فرآیند کار با افراد به گونه ای که فرد و یا سازمان بتوانند به توانمندی دست یابند می پردازد.مدیریت منابع انسانی داریا تفاوت هایی با مدریت امور کارکنان است. از تفاوت هایی که مدیریت منابع انسانی با مدیریت امور کارکنان دارد این است که با حفظ مسائلی که مرتبط به مدیریت امور کارکنان استروش ها و رویکرد های جدید تری را مطرح می نماید.این نوع مدیریت تمامی اقدامات و طرز فکر ها و رفتار های افراد را در بر میگیرد.چنین فرآیندی می تواند نحوه ی عملکرد و بازدهی نیروی انسانی را افزایش دهد و در مقابل باعث افزایش رضایت کارکنان شود.


هدف از این دوره آموزش های لازم برای شکل گیری متخصصان مور نیاز نهاد ها و سازمان ها و همچنین یادگیری انواع روش های علمی در زمینه ی مدیریت می باشد.


درباره ی آموزش مدیریت عملکرد منابع انسانی:

این دوره به صورت آموزش آنلاین برگزار می شود و تمامی کسانی که علاقه مند به یادگیری آن هستند می توانند در هر کجا و در هر ساعتی به ثبت نام در این دوره آن را آموزش ببینند.این کار سبب می شود که دز زمان و هزینه خود صرفه جویی نمایید.


پس از مطالعه مدیریت عملکرد منابع انسانی:

پس از آن که کلاس های آموزشی این دوره با موفقیت به اتمام رسید ، هنرجو می تواند در آزمون دوره مدیریت عملکرد نیروی انسانی شرکت نماید و خود را محک بزند.


اخذ مدرک دوره مدیریت عملکرد منابع انسانی:

پس از انجام آزمون در صورتی که هنرجو نمره ی قبولی را کسب نمود خواهد توانست مدرک این دوره را اخذ نماید.


مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
سیستم های انرژی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
بازاریابی الکترونیک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
کاشت و برداشت سویا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان