تحلیل سیستم های اندازه گیری-MSA

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40 ساعت
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

تحلیل سیستم های اندازه گیری-MSA

مدیریت ریسک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
SQL SERVER

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش جامع زبان انگلیسی Intermediate

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
119,700 تومان
APQP

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان