کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-مقدماتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:179,000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-مقدماتی

درباره ی اموزش های A2Z:

آموزش این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود

"فهرست"

مروری برنرم افزار های اکسل و مینی تب-مروری بر شاخص های آماری-انجام محاسبات آماری

ترسیم نمودار در اکسل و مینی تب-ترسیم هیستو گرام در اکسل و مینی تب-رگرسیون در اکسل و مینی تب

طراحی آزمایش هاذ در مینی تبآزمون فرضیه در اکسل و مینی تب.

 
طراحی چهره

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
پرورش ماهیان گرمابی و سردابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
دوره آموزش آنلاین ماساژ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
Iso 10015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان