کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-پیشرفته

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40 ساعت
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

کاربرد اکسل در مدیریت کیفیت-پیشرفته

استراتژی های کارآقرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
کورل Corel

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش گام به گام میکرو بلیدینگ ابرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
یوگا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان