تضمین کیفیت نتایج آزمون

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:179,000 تومان

تضمین کیفیت نتایج آزمون

نرم افزار ABAQUS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
نرم افزار winccflexible

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
فنگ شویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان