صفر تا صد فیتنس

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:198,000 تومان

صفر تا صد فیتنس

اصول چیدمان خانه

نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش مجازی ایلوستریتور (Adobe Illustrator cc)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
سیستم تولید به هنگام (JIT)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
برنامه ریزی شخصی و برند شخصیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان