آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :40
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

طراحی قالب وردپرس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تیرندازی با کمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
قابلیت اطمینان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان