آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:179,000 تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

اختلالات رفتاری کودکان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
آموزش زبانی آلمانی A11 - درس 1

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
60,000 تومان
دیجیتال مارکتینگ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
95,000 تومان