مبانی مدیریت

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:مدرسین A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

مبانی مدیریت

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزش مجازی ، با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن پس از شرکت در آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفت خواهد شد ، در صورت کسب نمره قبولی مدرک معتبر این دوره را اخذ نمایید. همچنین می توان تا سه مرتبه در آزمون دوره شرکت نمایید.

درباره دوره آموزش مبانی مدیریت:   

دانش مدیریت از دیرباز در گنجینه معارف بشرموجود بوده و با گذشت زمان توانسته است با بهره گیری از تجربه های عملی انسان دراداره جوامع بشری، گسترش یابد. در سده اخیر، شتاب رشد دانش مدیریت افزایش یافت، تاجایی که به عنوان داشی مستقل شناخته شد. بنابراین، نظریه های موجود در دانش مدیریت، نظریه هایی نوظهور نیستند بلکه نظریه هایی هستند که پایه و اساس آن ها برتجارب مدیریتی گذشتگان بنا شده است و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است.

امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز بحث مدیریت و رهبری در سازمان ها می باشد. می توان گفت که پیشرفت و موفقیت های یک جامعه مدیون تفکرات، اندیشه ها، تصمیم گیری ها، اقدامات و فعالیت های مدیران و مسئولان یک جامعه است. هر چقدر موفعیت و جایگاه یک سازمان مهم تر و حساس تر باشد،آن سازمان نیازمند مدیریتی قوی و کارآمدتر است و حتما باید به هنگام سپردن مسئولیت و مدیریت به افراد، شاخصه های لازم کاربردی در آنها دیده و لحاظ شود.


درباره اصول مبانی مدیریت:

برای آموزش آنلاین این دوره می توانید با ثبت نام در کلاس های آموزش مجازی موسسه A2Z بدون نیاز به مراجعه حضوری به منظور ثبت نام و یا برقراری کلاس از زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید و در هر ساعت از شبانه روز آموزش دوره را فرا بگیرید.

پس از آموزش مجازی مبانی مدیریت:

در صورتی که دوره شما با موفقیت به پایان رسید می توانید در آزمون این دوره شرکت کنید.

اخذ مدرک دوره مبانی مدیریت:

پس از پایان آزمون دوره آموزش مجازی  ، چنانچه نمره قابل قبولی در این دوره را کسب کرده باشید ، مدرک معتبر دوره را از موسسه A2Z دریافت خواهید نمود.

فهرست مباحث تدریسی مبانی مدیریت:

مبانی سازمان و مدیریت

مکاتب و نظریه های مدیریت

برنامه ریزی

سازماندهی

هدایت و رهبری سازمان

هماهنگی و ارتباطات

کنترل

مفاهیم نوین در مدیریت

مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
300,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
درمان اختلالات اضطرابی کودکان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
350,000 تومان
راز های چشم سوم

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
کد گذاری 504 لغت انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان