رفتار سازمانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:198,000 تومان

رفتار سازمانی

از عامل اصلی و تایین کننده بقای یک سازمان نیروی انسان آن مجموعه است.به دلیل این اهمیتی که افراد در هر سازمان دارند می بایست بر روی شناخت رفتاری آن ها به طور کامل شناخت داشت.با کنترل کردن رفتار های افراد در یک سازمان و مجموعه می تواند به اهداف خود برسد.به همین علت توجه به این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.


پیدا کردن علل های رفتار ها و کنترل کردن آن ها در یک مجموعه از اهداف این آموزش می باشد.این علم به زبان ساده تر به دنبال چرایی و چگونه بودن رفتار ها در یک مجموعه است.این عمل یعنی تبیین رفتار انسان و ایجاد درک بهتر آن.


درباره ی آموزش رفتار سازمانی:

کلاس های دوره رفتار شناسی مانند سایر دوره توسط مدرسین مجموعه به صورت آموزش آنلاین برگزار می شود تا بوسیله این راهکار در وقت و هزینه و انرژی صرفه جویی به عمل آید.


پس از مطالعه دوره رفتار سازمانی:

پس از اتمام کلاس های دوره رفتار شناسی ، به پیشنهادی که توسط مدرسین دوره درباره زمان شرکت در آزمون داده می شود ، در صورت علاقه می توانید در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره رفتار سازمانی:

در صورت قبولی در آزمون این دوره ، شما می توانید مدرک بین المللی دوره را از ما دریافت نمایید.


مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
آشنایی با یاتاقان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
شناخت حشرات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
نور پردازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشنایی با حجامت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان