ویژگی نامه های اداری

نحوه برگزاری دوره :ندارد
مدت دوره :8
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:پایان دوره
شهریه دوره:100,000 تومان

ویژگی نامه های اداری

الگو و فنون تدریس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تئوری عکاسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
اسانس شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
بیزینس ماهی خاویار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان