نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارنی
شهریه دوره:198,000 تومان

نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو

تعیین سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهار گزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
20,000 تومان
هفت ابزار کیفی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
Bench Marking

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
رفتار درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان