تولید و پرورش آبزیان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

تولید و پرورش آبزیان

درباره دوره های آموزشی A2z :

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیریدجزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در

صورت قبولی در آزمون مدرک برای شما صادر می شود

"فهرست"

راه اندازی محل پرورش آبزیان-امور فنی و پرورش آبزیان-تغدیه آبزیان-امور بهداشتی آبزیان-صید آبزیان

آشنایی با نرم افزار adobe audition 3.0

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
125,000 تومان
امدادگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اصول و فنون تدریس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
ارائه سمینار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان