راهنمای جامع تجارت با روسیه

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :24
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

راهنمای جامع تجارت با روسیه

دکوراسیون

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مربی ورزشی شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,900 تومان
فروش در بحران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ایمنی انبارداری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان