نرم افزار SPSS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

نرم افزار SPSS

رباره ی آموزش A2Z:

کلاس های آموزش کارآفرینی در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود صرفه جویی نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیرید.


پس از مطالعه دوره:

آزمونی جهت ارزیابی شما توسط موسسه پس از پشت سر گذاشتن آموزش دوره گرفته خواهد شد.این آزمون اختیاری می باشد.


اخذ مدرک دوره :

با پایان آزمون در صورت کسب نمره مورد قبول این دوره شما می توانید مدرک معتبر دوره کارآفرینی را از ما دریافت نمایید.

گردشگری بین المللی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
177,000 تومان
رهبری در کسب و کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
آثار قدرت بخششش در زندگی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
150,000 تومان
گوگل آنالیتیکس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان