هوش هیجانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم a2z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

هوش هیجانی

Real Estate

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
500,000 تومان
انواع ماسک های صورت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دوره رایگان میباشد هزینه بابت گواهینامه است

خرید دوره
50,000 تومان
حل مسئله به روش کار گروهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Primavera

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان