هوش هیجانی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :20
مدرس دوره:تیم a2z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

هوش هیجانی

دانش فنی ساختمان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
نصب و تعمیر کولر گازی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
پرورش شتر مرغ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
مربی ورزشی شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,900 تومان