حسابداری مقدماتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:350,000 تومان
400,000 تومان
هزینه دوره : 350,000 تومان

خرید دوره

حسابداری مقدماتی

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزش مجازی ، با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن پس از شرکت در آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفت خواهد شد ، در صورت کسب نمره قبولی مدرک معتبر این دوره را اخذ نمایید. همچنین می توان تا سه مرتبه در آزمون دوره شرکت نمایید.

درباره دوره آموزش حسابداری مقدماتی:   

حسابداري، به عنوان یك سيستم اطلاعاتي، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلي و اساســي را ایفا ميكند، بلكه با شفافيت بخشيدن به فضاي اقتصادي و مالي هر كشــور )و كل جهان( عاملي تعيين كننده در موفقيت سياســتهایي است كه به منظور ایجاد عدالت اجتماعي، وضع و اجرا ميشوند.

درباره حسابداری مقدماتی:

برای آموزش آنلاین این دوره می توانید با ثبت نام در کلاس های آموزش مجازی موسسه A2Z بدون نیاز به مراجعه حضوری به منظور ثبت نام و یا برقراری کلاس از زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید و در هر ساعت از شبانه روز آموزش دوره  را فرا بگیرید.

پس از آموزش مجازی حسابداری مقدماتی:

در صورتی که دوره شما با موفقیت به پایان رسید می توانید در آزمون این دوره شرکت کنید.

اخذ مدرک دوره حسابداری مقدماتی:

پس از پایان آزمون دوره آموزش مجازی  ، چنانچه نمره قابل قبولی در این دوره را کسب کرده باشید ، مدرک معتبر دوره را از موسسه A2Z دریافت خواهید نمود.

فهرست مباحث تدریسی حسابداری مقدماتی:

عملکرد مالی موسسات

تعریف و مفهوم حسابداری

اصطلاحات حسابداری

معادله اساسی حسابداری

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه ها

موجودی

پیش دریافت

فعالیت مالی

چرخه حسابداری

اسناد و دفاتر حسابداري

طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت

طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع مالكي

طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالكين

ثبت و گزارش حسابها

تجزيه و تحليل رويدادهای مالی

اصول و نحوۀ تنظيم سند حسابداری ثبت

رويدادهای مالی در سند حسابداری

محاســبه بهای تمام شدۀ كالای فروش رفته با اســتفاده از روش اولين صادره از آخرين وارده 


مدیریت بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
بازاریابی و مدیریت بازار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
فروشنده شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
200,000 تومان
فروش در بحران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :فاقد مدرک (رایگان)

خرید دوره
10,000 تومان
تکنیک های فروش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
حسابداری مالیاتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
400,000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتریان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
استراتژی های کارآقرینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
صفحه آرایی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
تفسیر نهج البلاغه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
نرم افزار کتیا (CATIA)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان