صحیفه سجادیه

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:دوره رایگان میباشد هزینه بابت گواهینامه است
شهریه دوره:50,000 تومان

صحیفه سجادیه

آموزش Word

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
والیبال

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
اصول چیدمان خانه

نحوه آموزش :تهران
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
101 تکنیک حل خلاق مسئله

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دوره رایگان میباشد هزینه بابت گواهینامه است

خرید دوره
50,000 تومان