بهداشت و سلامت

نسخه خوانی در داروخانه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
500,000 تومان
50 % تخفیف
رژیم غذایی در بیماری ها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

500,000 تومان

خرید دوره
350,000 تومان
50 % تخفیف
اموزش تجهیزات دوره های پزشکی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

500,000 تومان

خرید دوره
250,000 تومان
50 % تخفیف
آشنایی با حجامت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

600,000 تومان

خرید دوره
300,000 تومان
50 % تخفیف
آشنایی با بادکش درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

500,000 تومان

خرید دوره
350,000 تومان
خواص گیاهان دارویی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
50 % تخفیف
آشنايي با داروهاي گياهي در پيشگيري و درمان بيماريها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

800,000 تومان

خرید دوره
400,000 تومان
لمینت شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
600,000 تومان
فرهنگ لغت بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
آناتومی بدن
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
اختالات پزشکی در چاقی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
اصول و شیوه ی عطرسازی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
فیزیولوژی اعصاب
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
50 % تخفیف
تزریقات و پانسمان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

800,000 تومان

خرید دوره
400,000 تومان
50 % تخفیف
راهنمای تغذیه و رژیم درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

800,000 تومان

خرید دوره
400,000 تومان
قوانین بهداشت حرفه ای
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
تکنولوژی درمانی نوروفیدبک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
50 % تخفیف
دستیار دندان پزشک
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

800,000 تومان

خرید دوره
400,000 تومان
تکنسین داروخانه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
450,000 تومان
50 % تخفیف
زالو درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

400,000 تومان

خرید دوره
400,000 تومان
10 % تخفیف
دوره آموزش ماساژ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

500,000 تومان

خرید دوره
450,000 تومان
30 % تخفیف
آموزش تئوری ماساژ
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

400,000 تومان

خرید دوره
280,000 تومان
50 % تخفیف
آشنایی با داروهای گیاهی در پیشگیری و درمان بیماریها
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهی نامه شرکت در دوره

800,000 تومان

خرید دوره
400,000 تومان
50 % تخفیف
تغذیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

700,000 تومان

خرید دوره
350,000 تومان
50 % تخفیف
اسانس شناسی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

600,000 تومان

خرید دوره
300,000 تومان
امدادگری
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
10 % تخفیف
احیا و نجات
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

500,000 تومان

خرید دوره
450,000 تومان
مبانی کمک های اولیه
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
50 % تخفیف
گیاهان دارویی - مرزنجوش
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

200,000 تومان

خرید دوره
100,000 تومان
سنگ درمانی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
آروماتراپی (رایحه درمانی)
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
آناتومی مو
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان