پزشکی و زیبایی

دستیار دندان پزشک

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
200,000 تومان
تکنسین داروخانه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
160,000 تومان
زالو درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,000 تومان
آموزش گام به گام میکروپیگمنتیشن خط چشم

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
آموزش گام به گام میکروپیگمنتیشن لب

نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
آموزش جامع مانیکور و پدیکور به سبک روسی

نحوه آموزش :مجازی -تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,700 تومان
آموزش طراحی ناخن

نحوه آموزش :مجازی- تصویری
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,700 تومان
آموزش گام به گام میکرو بلیدینگ ابرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
آموزش گام به گام میکروپیگمنتیشن ابرو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
300,000 تومان
Nail آرتیست شو (کاشت ناخن)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
209,900 تومان
ماساژ درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
280,000 تومان
گیاهان دارویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان
اسانس شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
109,700 تومان
امدادگری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
احیا و نجات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
مبانی کمک های اولیه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
109,700 تومان
گیاهان دارویی - مرزنجوش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
109,700 تومان
رفتار درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
سنگ درمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آروماتراپی (رایحه درمانی)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
آناتومی مو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان