آشپزی

آشپزی کودکان
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
آشپزی بدون گوشت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
دسر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
انواع بیسکوییت
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
کیک و دسر
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
تولید انواع نان و محصولات آردی سنتی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آشپزی و شیرینی پزی
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
آموزش تهیه تارت حمص
نحوه آموزش :مجازی - تصویری
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
آموزش باریستا
نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان