ورزشی

صفر تا صد فیتنس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
107,000 تومان
یوگا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
120,000 تومان
مربی ورزشی شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,900 تومان
دوره آموزش آنلاین ماساژ

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
159,900 تومان