مطالعات مدل سازی ساختمان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

مطالعات مدل سازی ساختمان

"فهرست"

طراحی معماری و معماری داخلی-تحویل یکپارچه اقلام پروژه-ساخت و ساز ناب-موانع و پتانسیل های بکارگیری

-تعمیر و نگهداری ساختمان

تکنیک های فروش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
هنر های تزیینی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آشنایی با استانداردهای HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان