مطالعات مدل سازی ساختمان

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:250,000 تومان

مطالعات مدل سازی ساختمان

"فهرست"

طراحی معماری و معماری داخلی-تحویل یکپارچه اقلام پروژه-ساخت و ساز ناب-موانع و پتانسیل های بکارگیری

-تعمیر و نگهداری ساختمان

قالی بافی ، نصب دار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
250,000 تومان
بلاگر شو - آموزش اینستاگرام

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

نحوه آموزش :دارد
گواهینامه پایان دوره :ویژه کارکنان دولت

خرید دوره
250,000 تومان
Adobe Illustrator CC

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
165,000 تومان