ISO 14001

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:گواهینامه شرکت در دوره
شهریه دوره:400,000 تومان
هزینه دوره : 400,000 تومان

خرید دوره

ISO 14001

درباره ی آموزش ISO 14001:

آموزشی این دوره  در موسسه A2Z  به صورت آموزش آفلاین برگزار می شود که با این متود نوین آموزشی می توانید در هزینه و انرژی و زمان خود 

 صرفه جویی  نمایید.در هر لحظه و در هر کجا که هستید می توانید آموزش های این دوره را فرا بگیرید PDF جزوه آموزشی موجود را خریداری نموده پس از مطالعه در صورت قبولی در  

آزمون مدرک برای شما صادر می شود. 

"فهرست"

- راهبردی و تعهد -طرح ریزی اقدام-الزامات تعهدی-سیستم مدیریت زیست محیطی-هدف و دامنه کاربرد

مدیریت امور گمرکی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
250,000 تومان
راهنمای آموزش مهارت های زندگی ویژه مدرسین

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان
پکیج جامع لغات عربی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
350,000 تومان
آمار کاربردی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :گواهینامه شرکت در دوره

خرید دوره
300,000 تومان