بازاریابی و مدیریت بازار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:188,000 تومان

بازاریابی و مدیریت بازار

راهنمای ثبت نام :

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی با دانلود فایل پی دی اف و مطالعه آن  پس از شرکت در  آزمونی که به صورت آفلاین از شما گرفته خواهد شد ،در صورت  کسب

نمره قبولی مدرک معتبر این دوره برای شما صادر میشود و تا سه مرتبه شما میتواند در آزمون شرکت کنید

درباره دوره

یکی از موارد حیاتی در دنیای امرزی کسب و کار بازاریابی و مدریت بازار می باشد.راه ارتباطی مشتری با شرکت ارئه خدمات بازاریابی آن شرکت است.این ارتباط قطعا برای هر دو

طرف دارای سود می باشد.


شرکت های حرفه ای پیش از آن که محصول خود را در مرحله تبلیغ قرار دهند بوسیله راه هایی که توسط بازاریابان انجام می شود مشتریان خود را با محصول آشنا می کنند.در اصل بدون

این حرفه تمامی شرکت های ارائه خدمات ناکارآمد بوده و توانایی کسب و کار خوب را نخواهند داشت.


بازاریابی را می توان ترکیبی از علم و هنر دانست.زیرا نیازمند یادگیری بخشی از آن وجود استعداد درونی شما است.ما در این دوره سعی داریم با توجه به علاقه ای که نسبت به یادگیری

این دوره دارد آموزش هایی را به شما ارائه دهیم تا زمینه ی ورود به این کار را برای شما فراهم نماییم.

"فهرست"

مفاهیم مدیریت بازاز-تعریف بازاریابی و مدیریت بازار -ضرورت بازاریابی-تعریف نیاز -تعریف خواسته-انواع کالاعوامل تاثیرگذار در خرید کالامبادله-روش های مبادله-شرایط مبادله-تعریف مبادله-انواع معامله-شرایط معامله-بازار -عوامل تشکیل بازار-تعاریف بازاریابی-مارکتینگ-وظایف مدیریت بازاریابی

قوانین بنیاادی مدیریت بازاریابی-برنامه ریزی بازاریابی-زمینه های برنامه ریزی بازاریابی-چگونگی تشکیل یک برنامه ریز ی متناسب


مدیریت بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
تکنیک های فروش و بازاریابی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
فروشنده شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
176,000 تومان
فروش در بحران

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
تکنیک های فروش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
185,000 تومان
حسابداری مالیاتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
حسابداری مقدماتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
مدیریت ارتباط با مشتریان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
175,000 تومان
حسابداری صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
گمز (GAMS)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
نحوه ستون گذاری پالن معماری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
50,000 تومان
استاندارد ملي ايران 18001

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان