آیین نگارش مکاتبات اداری

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای دکتر عرفانی
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:185,000 تومان

آیین نگارش مکاتبات اداری

هر فعالیتی که در طول روز انجام می دهیم زبان خاص و شیوه رفتاری جداگانه ای دارد.مکاتبات و ارتباطات اداری هم از این قاعده مستثنی نیستند و زبان رسمی خود را دارند.وجود این زبان برای رسیدن به اهداف آن سازمان است و مقدارش نشان دهنده ی میزان سطح تخصص و مهارت مسئولین آن سازمان است.


از رسومی که قواعد ارتباطات اداری می توان به نامه ها و بخشنامه ها و صورت جلسه ها و گزارشات و ... اشاره نمود که می بایست در تمامی آن ها نکاتی را رعایت نمود.در این نوع نگارش رعایت نکاتی که در مکاتبات اداری اهمیت دارد و همچنین دقت و سرعت در نگارش امری حیاتی می باشد.


به همین علت این دوره ، نحوه ی مکاتبات صحیح اداری را برای رشد و پیشرفت در سازمان یا اداره ای که در آن مشغول به فعالیت هستید به شما آموزش خواهد داد.


درباره ی آموزش آیین نگارش مکاتبات اداری:

شما می توانید با ثبت نام در این دوره ، آموزش های آن را به صورت آنلاین فرا بگیرید.با این کار دیگر نیازی به نشستن در پشت میز های کلاس ها که هم سبب اتلاف زمان می شود و هم کسالت آور است ، نمی باشد.در هر کجا و در هر زمانی بدون نیاز به هزینه ی اضافی دوره نگارش و مکاتبات اداری را در موسسه A2Z به صورت غیر حضوری فرا بگیرید.


پس از مطالعه آیین نگارش مکاتبات اداری:

با پایان دوره آموزشی و پر شدن ساعت آن شما می توانید در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره آیین نگارش مکاتبات اداری:

با اتمام آزمون در صورت موفقیت و کسب نمره قبولی می توانید مدرک بین المللی این دوره را دریافت خواهید کرد.


مدیریت بهره وری کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
رفتار سازمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت کارکنان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
مدیریت منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
185,000 تومان
مدیریت عملکرد منابع انسانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کارفرمای خود باش

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
مبانی مدیریت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
179,000 تومان
نظام آراستگی محیط کار - 5S

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین مهارتی

خرید دوره
190,000 تومان
اخلاق حرفه ای در محیط کار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
170,000 تومان
مهارتهای ارتباطی با مافوق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
کار گروهی - Team Work

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
کاهش مدیریت هزینه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
خلاقیت و نوآوری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
شناخت مواد و مصالح ساختمانی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
98,000 تومان
بارگذاری سازه ها

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان