ISO 17025 - 2017 _ Audit

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

ISO 17025 - 2017 _ Audit

ISO 17025_2017

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
HSE من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
140,000 تومان
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
198,000 تومان
EFQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
iso9004-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO9000-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
بیزینس ماهی خاویار

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
دانش فنی مکانیک خودرو پایه

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
تکنولوژی درمانی نوروفیدبک

نحوه آموزش :ندارد
گواهینامه پایان دوره :پایان دوره مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
پرورش و تولید حبوبات

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان