HSE - MS

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای دکتر عرفانی
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:198,000 تومان

HSE - MS

HSE-MSیک نظام یکپارچه و واحد است که تمامی صنایع در زمینه ی بهداشت و ایمنی و همچنین محیط زیست بدان نیازمند هستند.به عبارت دیگر این نظاام برای یکی شدن تمامی قوانین و ضوابط صنایع تهیه گردیده تا تمامی صنعت ها بر طبق آن موظف یک سری دستورالعمل ها باشند تا بتوانند استاندارد صنعت خود را کسب نمایند.در اصل HSE  روندی است که نقاط ضعف مجموعه را از نظر ایمنی ، بهداشت و آثارش بر روی محیط زیست را بررسی می نماید.


بر طبق این استاندارد کارفرمای یک مجموعه وظیفه دارد محیط ایمن را برای تمامی عوامل مجموعه ایجاد نماید تا در هنگام کار هیچ گونه آسیب و یا لطمه ای به کسی وارد نشود.علاوه بر این کارفرما می بایست با بررسی های دائمی خود به طور مرتب و همیشگی برای جلوگیری از هرگونه مشکل و حادثه ای آماده باشد تا برای احتمال هرگونه اتفاقی آمادگی ریختن طرحی منسجم را برای حل آن داشته باشد.


همچنین خود عوامل مجموعه موظف می باشند که پیش از کار و یا در حین کار تمامی نکات و دستوراعمل ها طبق آموزش هایی که همین استاندارد ارئه می دهد را اجرا نمایند.


درباره ی آموزش HSE - MS:

هدف ما از آموزش این برنامه اجتناب از آسیب و لطمه و یا به حداقل رسیدن آن ها از نظر بهداشت ، محیط زیستی ، ایمنی و همچنین دارایی مراکز صنعتی می باشد.شما می توانید تمامی این آموزش ها را در موسسه A2Z فرا گرفته و بدون هیچ گونه تلف شدن وقت و هزینه ی گزافی پس از آموزش و اخذ مدرک وارد این حرفه شوید تا علاوه بر جلوگیری از آسیب هایی که ممکن است به مراکز صنعتی وارد شود ، درآمد خوبی از این کار داشته باشید.


پس از مطالعه دوره HSE - MS:

پس از آموزش دوره HSE - MS، در صورتی که نیاز به مدرک این دوره داشته باشید می توانید با مشورت با ما در آزمون های ما شرکت کنید.


اخذ مدرک دوره HSE - MS:

پس از انجام آزمون و در صورت کسب نمودن نمره قبولی از موسسه مدرک معتبر این دوره را دریافت نمایید.


ISO 17025_2017

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025 - 2017 _ Audit

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
HSE من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
140,000 تومان
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,300 تومان
EFQM

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
iso9004-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
ISO9000-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آدیت محصول به روش SQFE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
سبک شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش مقدماتی اتوکد

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
گردشگری - ایرانگردی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان