EFQM

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:300,000 تومان

EFQM

EFQMاستانداردی است که در سال 1992 به منظور ارزیابی در جایزه کیفیت اروپا به عنوان جایزه ملی مطرح شد.این استاندارد به عنوان عاملی مهم در رشد ارزیابی سازمان ها به وسیله خودشان است.


این مدل می گوید که برتری ها در یک سازمان (برتری مشتری یا کارکنان و یا کل جامعه ) به وسیله یک رهبری مناسب و مشارکت و همچنین منابع و فرآیند ها به بار می نشیند.پس این مدل تعالی کمک شایانی به موفقیت یک سازمان در جهت بهبود کارایی و مشارکت کارکنان در این موفقیت خواهد کرد.


درباره ی آموزش EFQM:

شما می توانید بدون نیاز به مراجعه حضوری در دوره  EFQM  ثبت نام کرده و آموزش های این دوره را در کمترین زمان و با کمترین هزینه به صورت آموزش آنلاین فرا بگیرید.


پس از مطالعه EFQM:

با پایان یافت جلسات آموزشی این دوره شما می توانید در صورت دلخواه و با مشورت از تیم مدرسین این مجموعه در آزمون این دوره شرکت نمایید.


اخذ مدرک دوره EFQM:

پس از اتمام آزمون در صورتی که موفق کسب نمره قبولی شوید ، مدرک بین المللی این دوره به شما اهدا خواهد شد.


ISO 17025_2017

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO 17025 - 2017 _ Audit

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
HSE

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
400,000 تومان
HSE من شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
راههای ارتقا ایزو 9001 از ویرایش 2008 به 2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
188,000 تومان
HSE - MS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO45001-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
ISO 17025-2005

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
iso9004-2018

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
178,000 تومان
ISO10012

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
189,000 تومان
ISO9000-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
400,000 تومان
رنگ شناسی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
آموزش سئو (امنیت سایت)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
آموزش مقدماتی نرم افزار راینو (Rhino)

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان
مدیریت تولید

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
250,000 تومان