کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:آقای مهندس اسکندری
گواهینامه پایان دوره:بین المللی
شهریه دوره:149,000 تومان

کاربرد نمودارهای کنترل درکنترل

اندازه گیری رضایت مشتری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش مبتدی شطرنج

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
جوشکاری و مدیریت کیفیت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
آموزش نرم افزار EVIEVS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
1,000 تومان