پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی

تعیین سطح مبتدی زبان انگلیسی

نحوه آموزش :مجازی - چهارگزینه ای
گواهینامه پایان دوره :ندارد

خرید دوره
400,000 تومان
پالایشگاه نفت

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
200,000 تومان
ایمنی جوشکاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
184,000 تومان
آموزش زبان آلمانی A11_درس 2

نحوه آموزش :مجازی _تصویری
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
60,000 تومان