تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :24ساعت
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

تولید غلات و گیاهان صنعتی

تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
پکیج عزت نفس

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
زراعت گیاهان دارویی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :دارد

خرید دوره
149,000 تومان
رمزنگاری

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان