تولید غلات و گیاهان صنعتی

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مدرک مهارتی
شهریه دوره:198,000 تومان

تولید غلات و گیاهان صنعتی

تجهیزات آزمایشگاهی

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
182,000 تومان
ISO9001-2015

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
180,000 تومان
مهندسی آب و فاضلاب

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان
مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
198,000 تومان