جذب نیروی کار

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :24
مدرس دوره:تیم A2Z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

جذب نیروی کار

حقوق بین الملل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
پرورش ماهی قزل آلا

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
قابلیت اطمینان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مدرک مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
نرم افزار SPSS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان