آموزش گام به گام هک

نحوه برگزاری دوره :مجازی
مدت دوره :60
مدرس دوره:تیم a2z
گواهینامه پایان دوره:مهارتی
شهریه دوره:149,000 تومان

آموزش گام به گام هک

فروشنده شو

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :بین المللی

خرید دوره
149,000 تومان
تعلیم و تربیت فرزندان

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
تعمیرات موبایل

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان
نرم افزار SPSS

نحوه آموزش :مجازی
گواهینامه پایان دوره :مهارتی

خرید دوره
149,000 تومان